How to : Implement WFB Form into...

User 122279 Photo


Senior Advisor
11,631 posts

Problem 1
Can be fixed. Takes a bit of time.

Problem 2
I can link the Dutch flag to the index page, but there is no English version yet, so I have nothing to link to. I would suggest for the English version, that you create a theme of the whole project, and then start a new project with it, where you just change out the text. If you do it that way, the project will not get too big, and you can connect the two after uploading.

Problem 3
That will be done in connection with problem 1. Just gimme some time...

I see the site owner didn't like my version of 'Tarieven' and 'Vacatures'. Oh well...

probleem 1
Kan worden vastgesteld. Duurt een beetje tijd.

probleem 2
Ik kan de Nederlandse vlag te koppelen aan de index pagina, maar er is nog geen Engels versie, dus ik heb niets om te linken naar. Ik stel voor de Engels versie, die u een thema van het hele project te maken, en start een nieuw project mee, waar je gewoon veranderen de tekst. Als je het op die manier zal het project niet te groot te krijgen, en je kunt de twee na het uploaden aan te sluiten.

probleem 3
Dat zal gebeuren in verband met problemen 1. Net gimme wat tijd ...

Ik zie de site-eigenaar niet graag mijn versie van 'Tarieven' en 'Vacatures'. Ach ja...
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: http://www.horgenhonning.net/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: http://www.horgenhonning.net/sharing/


User 131545 Photo


Registered User
484 posts

Inger,

Ik zou het leuk vinden dat je de site ook vertaald in het Engels en natuurlijk geef ik je wat tijd en ruimte om het tot een goed einde te brengen.

Met vriendelijke groet
Stephane
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
11,631 posts

Sorry, Stefke, but I will not be the person to translate the site. It has to be done by someone who understands Dutch as well as English, and my loose grips of Dutch is not good enough. I can understand broadly what the content says, but that is not enough to make a professional translation. Just think about the terms and conditions, I would be liable if I happened to get that wrong!
There are many Dutch people here in the forums with excellent English. You could try asking some of them. And surely, there must be someone among your acquaintances who is really good at English? Or the taxi company could perhaps help out? If you have the translated text, I could help you getting it placed on the pages.

Sorry, Stefke, maar ik zal niet de persoon om de site te vertalen. Het moet gedaan worden door iemand die Nederlands als Engels verstaat als goed, en mijn losse grepen van het Nederlands is niet goed genoeg. Ik kan in grote lijnen begrijpen wat de inhoud zegt, maar dat is niet genoeg om een ??professionele vertaling te maken. Denk maar aan de voorwaarden en bepalingen, ik zou aansprakelijk zijn indien ik toevallig dat verkeerd te krijgen!
Er zijn veel Nederlanders hier in de fora met uitstekend Engels. Je zou kunnen proberen te vragen een aantal van hen. En zeker, er moet iemand in uw omgeving die is echt goed in Engels zijn? Of het taxibedrijf kan misschien helpen? Als u de vertaalde tekst, kan ik u helpen om het op de pagina's geplaatst.
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: http://www.horgenhonning.net/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: http://www.horgenhonning.net/sharing/


User 131545 Photo


Registered User
484 posts

Inger,

Als de site goed op punt staat in het NL is dat oké. Geef mij dan de werkwijze hoe ik switch van NL naar EN.

Met vriendelijke groet
Stephane
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
11,631 posts

I will, but it's better to wait until the Dutch version is ready.

Ik wil, maar het is beter om te wachten tot de Nederlandse versie klaar is.
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: http://www.horgenhonning.net/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: http://www.horgenhonning.net/sharing/


User 122279 Photo


Senior Advisor
11,631 posts

Take another look: http://horgenhonning.net/taxi/ . I hope it is ok now.

There is something I feel very strongly about: The price and vacancies pages ought to have some content. It doesn't have to be the stuff I wrote, that was just to show you how much better a full page would look than an empty one. Information is important, and it is better to give out too much than too little. If someone doesn't want to reveal as much as a hint about their prices, people will think there must be a reason for that. Maybe the prices are horrendous and a real put-off!

If I were in your country, searching the web for some transportation service, I might perhaps hit on the Taxi deluxe website. But if I don't find the information I'm looking for, instead of submitting an enquiry or making a phone call, I would quickly move on to some competitor's pages, where I find more info displayed.
On the vacancies page it should at least be displayed what kind of people they employ. Also job seekers scan the web, and they are more likely to return to a site if they find that they have skills that might be needed, even though they are not needed right at that moment.

It is also about being found by Bing, Google, Yahoo and all the other search engines. Keywords are important, and they should be selected from the page content. If the page has as good as no content, finding keywords will be hard. If your client is a business man, he will certainly understand that if nobody finds his home page, it will not exactly increase his popularity among potential customers, and there will be no gain for his business.

Stefke, I urge you to have a serious chat with the site owner about this. I have been in the web site business long enough to feel it is my duty to make clients aware that 'the customer is NOT always right'. And since I have been so much involved in creating this site, I wouldn't be happy if it ends up as a failure.


Neem een ??andere look: http://horgenhonning.net/taxi/. Ik hoop dat het nu ok.

Er is iets wat ik hoog in het vaandel: De prijs en vacatures pagina's moeten bepaalde inhoud hebben. Het hoeft niet om de dingen die ik schreef zijn, dat was gewoon om te laten zien hoeveel beter een volledige pagina zou er dan een lege. Informatie is belangrijk, en het is beter om uit te geven te veel dan te weinig. Als iemand niet wil zo veel als een hint over hun prijzen te onthullen, zullen de mensen denken dat er moet een reden voor zijn. Misschien zijn de prijzen zijn verschrikkelijk en een echte put-off!

Als ik in uw land, zoeken op het web voor een aantal transport service, zou ik misschien hit op de Taxi deluxe website. Maar als ik niet de informatie die ik ben op zoek naar, in plaats van het indienen van een onderzoek of het maken van een telefoongesprek te vinden, zou ik snel overgaan tot een aantal pagina's concurrent, waar ik vind meer informatie weergegeven.
Op de pagina vacatures moet op zijn minst worden getoond wat voor soort mensen zij in dienst hebben. Ook werkzoekenden te scannen op het web, en ze hebben meer kans om terug te keren naar een site als zij vinden dat ze vaardigheden die nodig kunnen zijn, ook al zijn ze niet nodig zijn recht op dat moment.

Het is ook over wordt gevonden door Bing, Google, Yahoo en alle andere zoekmachines. Trefwoorden zijn belangrijk, en ze moeten worden geselecteerd uit de pagina-inhoud. Als de pagina heeft zo goed als geen inhoud, het vinden van trefwoorden zal moeilijk zijn. Als uw klant is een zakenman, zal hij zeker begrijpen dat als niemand zijn homepage vindt, zal het niet precies te verhogen zijn populariteit onder potentiële klanten, en er zal geen aanwinst voor zijn bedrijf.

Stefke, ik verzoek u dringend om een ??serieus gesprek met de eigenaar van de site over te hebben. Ik heb op de website het bedrijfsleven lang genoeg om te voelen het is mijn plicht om klanten ervan bewust dat 'de klant is niet altijd gelijk' te zijn geweest. En omdat ik zo veel betrokken bij het maken van deze website zijn geweest, zou ik niet blij zijn als het eindigt als een mislukking.
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: http://www.horgenhonning.net/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: http://www.horgenhonning.net/sharing/


User 131545 Photo


Registered User
484 posts

Inger,

Ik heb het besproken met de client maar wil dat het eerst wordt zo gelaten en voor die keywords gaan we samenkomen ik en de klant. Kan je mij de laatste nieuwe versie op het net zetten zodat ik deze kan ophalen.
Met vriendelijke groet
Stephane
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
11,631 posts


https://dl.dropboxusercontent.com/u/109 … _v4.85.rff

I have added a link under the Dutch flag on every page, but for the Union Jack I can't add anything before I know what to add. Also, when you click on an image, you will find 'Alt' in the design pane, right below the image file name. When more images are added, you need to write a name for the file, like I have done with the logo and the two flags.

On the directie_vervoer page, check in the tool panel - Settings pane, I have made an example of a title, description and keywords. Don't know if the details are exactly the ones you want, but something along those lines has to be created for every page.

Ik heb een link onder de Nederlandse vlag op elke pagina toegevoegd, maar voor de Union Jack kan ik niets toe te voegen voordat ik weet wat te voegen. Ook wanneer u klikt op een afbeelding, kunt u 'Alt' in het venster ontwerp, net onder de bestandsnaam. Wanneer er meer afbeeldingen worden toegevoegd, moet u een naam te schrijven voor het bestand, zoals ik heb gedaan met het logo en de twee vlaggen.

Op de directie_vervoer pagina controleren in het hulpprogramma panel - Instellingen pane, Ik heb een voorbeeld van een titel, beschrijving en zoekwoorden gemaakt. Ik weet niet of de gegevens zijn precies degene die je wilt, maar iets in die richting moet worden gemaakt voor elke pagina.
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: http://www.horgenhonning.net/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: http://www.horgenhonning.net/sharing/Have something to add? We’d love to hear it!
You must have an account to participate. Please Sign In Here, then join the conversation.