How to : Implement WFB Form into...

User 131545 Photo


Registered User
484 posts
Online Now

Is er geen mogelijkheid om zonder die php de forms op de browser weer te geven. Ik wil eens zien hoe het er lokaal uitziet
Met vriendelijke groet
Stephane
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
11,631 posts
Online Now

Have you ever used the Coffeecup S-Drive?
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: http://www.horgenhonning.net/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: http://www.horgenhonning.net/sharing/


User 131545 Photo


Registered User
484 posts
Online Now

How can I this uploaded to the server like telenet?
I have the program CC Direct FTP
What do I created more forms on my pages?
I have created al the forms with the WFB Application
Kind regards
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
11,631 posts
Online Now

Here is something you wrote some days ago:
I'll add a HTML element in my column, paste the code of the body and then I go to "Settings" I paste the code in the "head" and then add all the code and resources showing no originally form.

I overlooked it first, but it seems that you are mixing 'Automated form processing' and 'Manual Server setup' when you export the form.
Since you say you are using the DFTP for uploading, you need to select the Manual Server setup. You will then only get the code that you paste into the code window for the html element, nothing for the document head. I think you have selected the Automated alternative earlier, and that is why it doesn't work.

Hier is iets wat je een paar dagen geleden schreef:
Ik voeg een HTML element toe in mijn kolom, plak de code van de body in en daarna ga ik naar "Settings" plak ik de code in de "head" en dan resources alle code toevoegen en resultaat geen oorspronkelijk form.

Ik zag het eerst, maar het lijkt erop dat u het mengen van 'Geautomatiseerde vorm verwerking' en 'Manual Server setup' wanneer u het formulier exporteren.
Omdat je zegt dat je gebruik maakt van de DFTP voor het uploaden, moet u de Manual Server setup selecteert u . U zult dan alleen krijgt de code die je plakken in de code-venster voor de html element, niets voor de document head. Ik denk dat je de Geautomatiseerde alternatieve eerder hebt geselecteerd, en dat is de reden waarom het niet werkt.
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: http://www.horgenhonning.net/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: http://www.horgenhonning.net/sharing/


User 187934 Photo


Senior Advisor
18,156 posts

This article is about adding a Form Builder form to RSD but it's the same what ever your using.
http://www.coffeecup.com/help/articles/ … -designer/
I can't hear what I'm looking at.
It's easy to overlook something you're not looking for.

Here's my S-Drive site with
examples of what can be accomplished in VSD.
http://progrower.coffeecup.com/
Here's my CoffeeCup SCCP Shop with examples of what can be done.
http://progrower.coffeecup.com/shop/
This is a site I built for my work.(RSD)
http://esmansgreenhouse.com
This is a site I built for use in my job.(HTML Editor)
https://pestlogbook.com
This is my personnel site used for testing and as an easy way to share photos.(RLM imported to RSD)
http://ericrohloff.com
http://ericrohloff.com/property/
User 131545 Photo


Registered User
484 posts
Online Now

Hi Inger,

I have promise to upload my project..

1) The problem is add the forms into the pages "Contact" and "Reservation"
2) Can you replace the input field type "text" into "time" in the form "web_form_reservation"
It's about this fields:
"Uur afhaling" and "Uur van de landing"
This is the project:
https://www.dropbox.com/s/pjveprh30xo8x … 0.zip?dl=0

Kind regards
Stephane
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
11,631 posts
Online Now

I've got it, looking at it now. I see the form is lacking the address where to send it. It may be wise not to publish mail addresses here in the open forum. Please contact me through the site in my signature, contact page.

Ik heb het, kijkend naar het nu. Ik zie het formulier ontbreekt het adres waar om het te verzenden. Het kan verstandig zijn niet om e-mail adressen hier te publiceren in het open forum zijn. Neem dan contact met mij op via de site in mijn handtekening, contact pagina.
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: http://www.horgenhonning.net/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: http://www.horgenhonning.net/sharing/


User 131545 Photo


Registered User
484 posts
Online Now

Inger,

What do you mean. You have all the forms:
reservation and contact
I hope
Kind regards
Stephane
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
11,631 posts
Online Now

Yes, I have them, but they are not complete. You haven't configured where they are to be sent and which the from address is. And I don't like writing mail addresses here in the open forum, we don't need to make it too easy for the spammers, do we? Therefore I asked you to contact me. You can use my honey website in my signature, go to the contact page and submit the form there.
Also, the notification that goes to the user has to be configured, and where the user is to be taken after submitting. There are some templates to choose among, but they are in English, and for your users I thought you wanted them in Dutch. I don't know how good Google translator is when it comes to correct translations, so I thought you would like to do that yourself.
And I have a 'zillion' other questions...

Ja, ik heb ze, maar ze zijn niet compleet. Je hebt niet geconfigureerd, waar ze dienen te worden gezonden en die de uit adres is. En ik hou niet van het schrijven van e-mail adressen hier in het open forum, hoeven we niet om de spammers het te gemakkelijk te maken, doen we? Daarom vroeg ik u contact met mij. U kunt mijn honing website gebruiken in mijn handtekening, ga dan naar de contact pagina en er het formulier.
Ook de mededeling dat gaat naar de gebruiker moet worden geconfigureerd, en waar de gebruiker zich te nemen na het indienen. Er zijn een aantal van sjablonen om te kiezen tussen, maar ze zijn in het Engels, en voor uw gebruikers Ik dacht dat je ze wilden in het Nederlands. Ik weet niet hoe goed Google vertaler is als het gaat om vertalingen te corrigeren, dus ik dacht dat je zou willen doen dat zelf.
En ik heb andere vragen een 'ontelbaar' ...
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: http://www.horgenhonning.net/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: http://www.horgenhonning.net/sharing/


User 131545 Photo


Registered User
484 posts
Online Now

Maskeer het emailadres en GSM om het te testen. Want wil weten hoe je het ook stap voor stap uitlegt want bij mij lukt het niet om die formulieren te plaatsen in de kolommen
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36

Have something to add? We’d love to hear it!
You must have an account to participate. Please Sign In Here, then join the conversation.