BB

User 131545 Photo


Registered User
686 posts

Ik ben bezig met een website te maken mijn eerste demo in boottrapbuilder maar bij het verschuiven naar kleinere schermbreedtes gaat het helemaal fout. Ik vraag mij af waarom dat zo is en als mijn opstellingen van mijn elementen juist is ook de knoppen veranderen van afmetingen en het form is helemaal verminkt.
Hier in bijlage wat ik ervan heb gemaakt

[translated from google]
I am working on a website to make my first demo in Bootstrap Builder but when shifting to smaller screen widths is completely wrong. I wonder why that is and if my setups of my elements is correct also the buttons changing dimensions and form is totally mutilated.
Here what I've made in annex
Met vriendelijke groet
Stephane
Attachments:
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 131545 Photo


Registered User
686 posts

Inger,

Can you look to my webpage and give what I do wrong with this

Thanks
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
14,251 posts
Online Now

The styling only affects the wide view. You need to move the slider down to narrow view and start the styling there.
Then you need to give the columns in the footer some better width. The first column is just 2 spans wide.
And the built-in form in the responsive apps doesn't work, so you need to use WFB or something.

De styling alleen van invloed op het weidse uitzicht. Je moet de schuifknop naar beneden te verplaatsen naar beperkte visie en start de styling daar.
Dan moet je de kolommen in de voettekst sommige beter breedte te geven. De eerste kolom is slechts 2 overspanningen breed.
En de ingebouwde vorm in de reagerende apps niet werken, dus je moet WFB of iets dergelijks te gebruiken.
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
This site was made before we were able to create components through the app:
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: https://eikweb.com/sharing/
My work in progress right now:
Components for the same as above + HTML Editor: https://mock-up.coffeecup.com


User 131545 Photo


Registered User
686 posts

Inger,

Het lukt mij niet. Kan je mij helpen daarin ook met dat menu
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
14,251 posts
Online Now

I thought you would have trouble with that site. ;) You must have picked the various rows from different templates or websites, because they have all been built in different ways. That makes it difficult to create something that looks like parts of the same site.
Which menu do you want to use? My barebone one, or the other one you created?.
I'll help you with this a bit later in the week. Right now I have quite a lot of other things to do.

Ik dacht dat je problemen hebt met die site zou hebben. ;) Je moet de verschillende rijen zijn geplukt uit verschillende sjablonen of websites, want ze zijn allemaal gebouwd op verschillende manieren. Dat maakt het moeilijk om iets dat lijkt op delen van dezelfde site te maken.
Welke menu wilt u gebruiken? Mijn barebone één of de ander u hebt gemaakt ?.
Ik zal u helpen met dit een beetje later in de week. Op dit moment heb ik heel veel andere dingen te doen.
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
This site was made before we were able to create components through the app:
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: https://eikweb.com/sharing/
My work in progress right now:
Components for the same as above + HTML Editor: https://mock-up.coffeecup.com


User 131545 Photo


Registered User
686 posts

Dag Inger,

Probleem -1
De website van het taxi bedrijf is zo goed als klaar alleen wil ik weten wat ik moet doen om deze te vertalen in het Engels.Moet ik nieuwe pagina's toevoegen of enkel duplicaten?
Zou capcha in beide formulieren een aangewezen methode zijn tegen ongewenste indringers (spammers)
Probleem -2 Hoe componenten maken en hergebruiken in nieuwe projecten
a) Hoe moet ik nieuwe componenten maken, dus geen voorgedinieerde, her gebruiken in mijn nieuwe projecten.
Kan je mij eens een stappenplan geven hoe je dat doet in RSD v2
Probleem - 3 Welke menu
a) Misschien kan je twee versies maken waarin je mijn updated barebone menu gebruikt en het menu gemaakt in menu builder

Met vriendelijke groet
Stephane


Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
14,251 posts
Online Now

The taxi project:
Open the taxi project and choose 'Save as', then give it a new name, for example 'taxi-english' or something. Save it to a different location, not together with the Dutch version. Then you can change out the text on all the pages. Remember also to change the title, keywords and descriptions for each page. When this has been completed, ask me again about how to tie the two language versions together.
I will reply to the other two questions later, have too much in my head right now...

De taxi project:
Open de taxi project en kies 'Opslaan als', geef het dan een nieuwe naam, bijvoorbeeld 'taxi-engels' of iets dergelijks. Sla het bestand op een andere locatie, niet samen met de Nederlandse versie. Dan kunt u veranderen de tekst op alle pagina's. Denk er ook aan om de titel, trefwoorden en beschrijvingen te veranderen voor elke pagina. Wanneer dit voltooid is, vraag me opnieuw over hoe de twee taalversies met elkaar te verbinden.
Ik zal later antwoord op de andere twee vragen, te veel in mijn hoofd nu
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
This site was made before we were able to create components through the app:
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: https://eikweb.com/sharing/
My work in progress right now:
Components for the same as above + HTML Editor: https://mock-up.coffeecup.com


User 122279 Photo


Senior Advisor
14,251 posts
Online Now

I have replied to your component creation problem, and also fixed your bb project. You need to add the text yourself. I'll get back to the menu later.

Ik heb geantwoord op de component creatie probleem, en ook vaste uw bb project. U moet de tekst zelf toevoegen. Ik kom terug naar het menu later.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/109 … onents.zip
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
This site was made before we were able to create components through the app:
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: https://eikweb.com/sharing/
My work in progress right now:
Components for the same as above + HTML Editor: https://mock-up.coffeecup.com


User 122279 Photo


Senior Advisor
14,251 posts
Online Now

Hi Stefke,

https://dl.dropboxusercontent.com/u/109 … u_v1-2.rsd

I have improved the barebone menu, see dropbox link.
That is all I can do at the moment. I've had to shift my priorities for a while because of my husband being hospitalized.

Ik heb de barebone menu verbeterd, zie dropbox link.
Dat is alles wat ik kan doen op dit moment. Ik moest mijn prioriteiten verschuiven voor een tijdje, want van mijn man te worden opgenomen in het ziekenhuis.
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
This site was made before we were able to create components through the app:
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: https://eikweb.com/sharing/
My work in progress right now:
Components for the same as above + HTML Editor: https://mock-up.coffeecup.com


User 2765857 Photo


Registered User
611 posts

Inger, We hope all will be ok our thoughts and prayers are with you and your husband.
Ray
Ray aka Kreations
Since 1994 Chocolate bar wrappers for all occasions.
Since 1972 helping clients help "Discover Their Dream Vacation"

Have something to add? We’d love to hear it!
You must have an account to participate. Please Sign In Here, then join the conversation.