Howto : Design & Build an Personal...

User 131545 Photo


Registered User
671 posts

Waar vind ik deze tekst kan daar niet op klikken graag hoe je dat moet doen in stappen
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
13,171 posts
Online Now

Yeah, I thought I was a bit too short in my reply, but I was in the middle of something else. ;)
Keep the working area below the first breakpoint.
Go to the Inspector pane in the tool panel and check the box where it says 'Show 5 hidden items....'
Then you will be able to find the sublinks. Some of them will cover some others, therefore, in the Inspection pane scroll sown to where you see the first Ul link. Select that. Now you can see all the sublinks and can edit the text.
When they are done, find the next UL link and do the same. And then the next and the next...
When you have done them all, you can remove the check mark in that box again, so that the the menu items get hidden.

Ja, ik dacht dat ik een beetje te kort in mijn antwoord, maar ik was in het midden van iets anders. ;)
Houd het werkgebied onder de eerste breekpunt.
Ga naar het deelvenster Inspector in het hulpprogramma paneel en vink het vakje waar het zegt 'Toon 5 verborgen items ....'
Dan zul je in staat zijn om de sublinks vinden. Sommigen van hen hebben betrekking op een aantal anderen, dus in het paneel 'Inspection' scroll gezaaid naar de plaats waar je de eerste Ul link. Selecteer die. Nu kunt u alle sublinks zien en kan de tekst te bewerken.
Als ze klaar zijn, vinden de volgende UL koppeling en doe hetzelfde. En dan de volgende en de volgende ...
Als je ze allemaal hebt gedaan, kun je het vinkje in die doos weer te verwijderen, zodat het de menu-items te krijgen verborgen.
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: https://eikweb.com/horgenhonning/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: https://eikweb.com/sharing/


User 131545 Photo


Registered User
671 posts

Inger,

Ik heb opnieuw een menu gemaakt in menu builder hoe kan ik deze best implementeren zodanig dat ik deze kan zichtbaar maken voor alle schermen want zou die willen gebruiken.
Graag een voorbeeld demo hoe ik een menu gemaakt in menu builder kan implementeren in mijn project
Met vriendelijke groet
Stephane

In bijlage : project van CC Menu Builder en de export
Attachments:
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
13,171 posts
Online Now

When exporting the menu, you get something that is to go into the document head, and something to go where the menu is supposed to appear. Make a not of those two.

In RSD, add a html element.
Then open the exported menu, you find a file and a folder.
Add that folder to the resources in RSD. For some reason the file cannot be added, so wait with that.
In the Design pane for the html element, add the details from the menu builder that is supposed to go where you want the menu to appear.
In the Settings pane, add the part from the menu that is supposed to be placed in the document head.
Then save and export the RSD file.
Open the exported RSD folder and copy/paste that file from the menu builder that we left behind.

When adding new pages in RSD, the easiest way is to duplicate an existing one. If you just add a blank page, you need to add that script to the document head for each page.

Bij het exporteren van het menu, krijg je iets dat in het document kop te gaan, en iets om te gaan waar het menu wordt verondersteld te verschijnen. Maak een niet van die twee.

In RSD, voeg een HTML-element.
Open vervolgens de geëxporteerde menu, u een bestand en een map te vinden.
Zet die map om de middelen in RSD. Om een ??of andere reden het bestand kan niet worden toegevoegd, dus wacht mee.
In de Design deelvenster voor de html element, voeg de details uit het menu bouwer die wordt verondersteld om te gaan waar je wilt in het menu verschijnen.
In het deelvenster Instellingen, voeg het deel van het menu dat wordt verondersteld in het document hoofd te worden geplaatst.
Sla en exporteert het RSD-bestand.
Open de geëxporteerde RSD map en copy / paste dat bestand uit het menu bouwer die wij achtergelaten.

Bij het toevoegen van nieuwe pagina's in RSD, de makkelijkste manier is om een ??bestaande dupliceren. Als je gewoon een lege pagina toe te voegen, moet u het script om het document kop toe te voegen voor elke pagina.
Attachments:
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: https://eikweb.com/horgenhonning/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: https://eikweb.com/sharing/


User 131545 Photo


Registered User
671 posts

Inger,

Hoe maak ik het menu responsive dus dat ik op kleine schermen zowel op tablets en smartphone een andere indeling hebt dat het menu leesbaarder is bvb: een menu vertical zeg maar iets
Staat vind ik niet terug in die RSD file
Met vriendelijke groet
Stephane
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
13,171 posts
Online Now

That has to be done in Menu builder. You need to move the slider towards the left and set breakpoints where you want to change something. The position of the breakpoints does not have to be the same as in RSD.
When you want the menu to collapse into a 'Hamburger' menu, you have to switch the layout to where it says 'Recommended for small screens'.

The menu I sent you yesterday was already responsive...

Dat moet worden gedaan in Menu Builder. Je moet de schuifregelaar naar links en stel breekpunten, waar u iets wilt veranderen. De positie van de breekpunten hoeft niet hetzelfde als in RSD zijn.
Wanneer u in het menu te storten in een 'Hamburger' menu, moet je de lay-out naar de plaats waar het zegt te schakelen 'Aanbevolen voor kleine schermen'.

Het menu ik je gisteren stuurde was al responsief ...
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: https://eikweb.com/horgenhonning/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: https://eikweb.com/sharing/


User 131545 Photo


Registered User
671 posts

Inger,

ik wil het met menu builder doen omdat je veel mooiere menus kunt maken.
Kan jij eens de stappen uitleggen wat ik moet doen in menu builder om deze responsive te maken en welke breekpunten stel ik in. Wat zijn de afmetingen van:

1) Tablet groot scherm in pixels
2) Tablet klein scherm in pixels
3) Smartphone groot scherm in pixels
4) Smartphone klein scherm in pixels
5) Laptop klein scherm in pixels
6) Laptop groot scherm in pixels

Met vriendelijke groet
Stephane
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 131545 Photo


Registered User
671 posts

Inger,

Je gaat mij toch moet helpen in menu builder ik probeer een breekpunt 320px en dan het menu te ontwerpen en zou dan onder elkaar moeten zijn en voor de laptop/pc/tablet groot scherm naast elkaar.
Ik slaag er echt niet in weet echt niet welke instellingen ik moet veranderen

Met vriendelijke groet
Stephane
Toekomstgerichte door ICT gebeten IT'er
Stephane Fonteyne
Ba. Elektronica - ICT
Application Software PowerBasic Developer
e-mail : stephane.fonteyne@telenet.be
gmail : stephane760126@gmail.com
linkin : in : <http://www.linkedin.com/pub/stephane-fonteyn/53/402/204>
twitter : @Stefke36
User 122279 Photo


Senior Advisor
13,171 posts
Online Now

See the attachment where you find the layout switcher.
Have you got any idea how many screen sizes and resolutions there are (I have an Iphone 4, 5 and 6, all with different screen sizes, just for starters)? It's impossible to base the design on a particular screen size, and besides, I have no clue about all the different pixel sizes.

In Menu builder you start from wide, moving towards narrow. The breakpoint have to be set where the menu looks weird, squashed or so, not at a particular point that coincides with one of the zillion of sizes 'out there'.

In your case, start with wide, as you have done. Then move the slider towards the left, and when the text starts being wider than the button, set a break point and reduce the font size. Maybe you can do that once again, but if the text gets too small, it's better at that breakpoint to switch the layout. Just go to that option (you see it in the attachment), click on the lower one, as I said earlier, and the programme does all the work for you.

The idea behind all the CC responsive programmes is that you are not locked into stale screen sizes, It's your design that decides where to make changes.

Zie de bijlage, waar u de lay-out switcher te vinden.
Heeft u enig idee hoeveel schermformaten en resoluties zijn er (ik heb een iPhone 4, 5 en 6, allemaal met verschillende schermformaten, alleen voor starters)? Het is onmogelijk om het ontwerp op een bepaalde grootte van het scherm te baseren, en trouwens, ik heb geen idee over de verschillende pixel maten.

In Menu Builder begin je vanaf breed, op weg naar smal. Het breekpunt is in te stellen waar het menu ziet er raar, geplet of zo, niet op een bepaald punt dat samenvalt met één van de Zillion maten 'out there'.

In uw geval, te beginnen met brede, zoals je gedaan hebt. Verplaats vervolgens de schuifregelaar naar links en wanneer de tekst begint breder is dan de knop, stel een breekpunt en het lettertype te verkleinen. Misschien kun je dat weer doen, maar als de tekst te klein wordt, is het beter op dat breekpunt om de lay-out te schakelen. Ga gewoon naar die optie (zie je het in de bijlage), klikt u op de onderste, zoals ik al eerder zei, en het programma doet al het werk voor u.

Het idee achter alle CC reagerende programma's is dat je niet opgesloten in muffe schermformaten, het is uw ontwerp dat bepaalt waar om wijzigingen aan te brengen.
Attachments:
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: https://eikweb.com/horgenhonning/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: https://eikweb.com/sharing/


User 122279 Photo


Senior Advisor
13,171 posts
Online Now

If you are absolutely set on screen sizes, You can find something about it here: http://www.websitedimensions.com/ (scroll half-way down the page).
But, if you start applying those sizes as breakpoints for your menu, you will not be able to use that menu. You will have to do the design to fit the measurements, you will not be able to design the way you would like it.

Als u absoluut zijn ingesteld op het scherm formaten, kun je iets over het hier te vinden: http://www.websitedimensions.com/ (scroll halverwege de pagina).
Maar, als je begint de toepassing van deze afmetingen als breekpunten voor uw menu, zult u niet in staat zijn om dat menu gebruiken. Je moet het ontwerp te doen om de metingen te passen, zult u niet in staat zijn om de manier waarop je zou het leuk te ontwerpen.
Ha en riktig god dag!
Inger, Norway
My new honey site, built with RFF: https://eikweb.com/horgenhonning/
Component sharing for RFF, RBB, RSD and SD: https://eikweb.com/sharing/Have something to add? We’d love to hear it!
You must have an account to participate. Please Sign In Here, then join the conversation.